Basisregels omtrent het coronavirus

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona. Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.

Zelftesten in voortgezet onderwijs

Leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten. Hierbij geldt dat leerlingen en medewerkers die als immuun worden gezien zichzelf niet meer hoeven te testen.