Het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) is een wettelijk verplicht document wat de school opstelt en waarin het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt geschetst. In het OPP staat het onderwijsaanbod en de ondersteuning die de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen.

Het OPP wordt opgesteld binnen zes weken na start. Vervolgens wordt het OPP twee keer per jaar geƫvalueerd (februari en juli) door de commissie van begeleiding. Het OPP wordt besproken met de leerling en vervolgens door hem/haar ondertekend. Het OPP wordt besproken met de ouders en/of verzorgers en opgestuurd ter ondertekening naar de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling.