De Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) biedt onderwijs en begeleiding op maat voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en leerlingen die ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen ervaren en/of laten zien. Daarnaast zijn we er voor leerlingen met een verstandelijke beperking en secundaire gedragsmatige, fysieke of sociaal-emotionele problemen.
Binnen de organisatie is alles afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind. Het onderwijsaanbod is erop gericht om elke leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Op deze manier krijgen ze de kans om zo volwaardig mogelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving, zowel tijdens als na de schoolperiode. We zetten ons onvoorwaardelijk in om ieder kind een optimale kans te bieden. Ons motto: iedere leerling een passende plek.

Waar we voor staan

  • Wij vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling. SOTOG legt de lat hoog voor de leerling.
  • Wij zijn ondernemend: we zien kansen, nemen initiatief, zijn inventief en vernieuwend. SOTOG verzorgt onderwijs, maar de zorg voor de leerlingen houdt niet op wanneer zij de school verlaten.
  • Wij werken samen met onze partners aan duurzame opbrengsten voor onze leerlingen. SOTOG wil bruggen slaan en doorgaan waar anderen stoppen, maar stopt wanneer anderen het stokje overnemen.
  • Wij leren van en met elkaar en staan altijd open voor opbouwende kritiek. Fouten maken mag bij SOTOG, zolang iedereen open is naar elkaar en van en met elkaar wil leren.
  • Wij staan voor integriteit en openheid. SOTOG staat open voor vernieuwing en bekijkt haar eigen handelen kritisch.